Prezentare generală

Eco Sport Team este o asociaţie sportivă, persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit legii române, ai cărei membri fondatori sunt Alexandru Hulpuș, având calitatea de Președinte și Andrei Dinu, în calitate de Vicepreședinte.

Scopul asociației este acela de a încuraja participarea activă a tinerilor la viața sportivă, de a implica tinerii în activități ecologiste și de a-i sprijini pe cei care aleg sa practice sportul de performanță. Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia desfășoară următoarele activităţi:

  • iniţierea, organizarea, desfăşurarea de cursuri de sport, antrenamente, concursuri și mişcări sportive;
  • testarea aptitudinilor sportive și încurajarea debutului tinerilor în sporturi de performanță, potrivit capacităţilor lor;
  • crearea unor echipe pe categorii de sportivi (fotbal, volei, handbal, basket, ski, etc.);
  • organizarea unor excursii și tabere pentru tinerii implicaţi în activităţile sportive;
  • organizarea de activităţi ecologiste și a unor tabere de voluntariat cu specific ecologic, social;
  • iniţierea și derularea unor proiecte/programe sportive proprii și în regim de parteneriat cu alte organizaţii nonguvernamentale sau cu autorităţi publice din țară și străinătate;
  • organizarea de cursuri, seminarii, conferinţe, dezbateri publice pe teme legate de viața sportivă sau ecologie;
  • realizarea și editarea de cărți, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri si alte materiale informative.